Xxx marathi chat Chatroulette iphone sex chat

Posted by / 06-Dec-2017 03:04

This large free x Hamster Indian Tube will become the ray of arousing light that will wake your libido and make you feel alive!

Enjoy vicious HD Porn Videos with hot curvy models!

काल मुंबईहुन आमच्या ऑफिसच्या इथल्या गेस्टहाऊसपर्यंत पोचलो तेच धुमदार पावसात, इतक्या पाऊस की गाडीतुन सामान काढुन आत बंगल्यात आत जाइपर्यंत पार ओला चिंब झालो. पण त्यामुळे तिचे लक्ष विचलीत झाले व अचानक तिच्या सायकलचे पुढचे चाक एका दगडात अडखळले.

ती जवळ येताच तिने मला तिचे मोत्यासारखे दात दाखवत सुंदर स्माईल दिले.

तोपर्यंत ती सुंदर बाला माझ्या बाहुपाशात घट्ट लपेटली गेली. तुम्ही नसता तर मी छान आपटी खाल्ली असती." मंजुळ स्वरात तिचा तोल सावरत ती बोलली. मी तिच्या कमरेवरचा हात न काढता तिला माझ्या शरीरालगत धरुन ठेवले. पायही दुखतोय." तिने तिचा सुंदर चेहरा माझ्याकडे वळवुन मला विनंती केली. चालताना मी तिचा एक हात माझ्या कमरेवर टाकला व माझ्या हात तिच्या नाजुक कमरेवर टाकुन मी चालु लागलो. आजच्या या धाडसाची ही आयडीया तिचीच हेही जाता जाता नमुद करु इच्छितो!

त्या काही क्षणातही तिची माझ्या छातीवर रुतणाऱ्या उबदार कबुतरांची धडधड मला स्पष्ट जाणवली. " मी मुद्दामहुन वेळ लावत तिला हलकेच माझ्या मिठीतुन सोडले. तिही माझ्या गळ्यातला हात न काढता मला घट्ट पकडुन उभी राहिली. इतक्या सुंदर नारीने मला बिलगुन विनंती केल्यावर मी तिला तिच्या घरीच काय, जगाच्या टोकपर्यंत कुठेही सोडायला तयार झालो असतो. त्यामुळे पाऊल टाकताना तिचा एक वक्ष माझ्या कुशीत टोचा मारत होता.

features a nude chat system that will be appealing not only for men looking for sexy women, but also for men who dream to find gay partners.

Thank You By: Vijay Variya V World Also Read This..

Whether it’s six in the morning or at midnight, this cam chat is open to everyone and registration is free.

अख्खे पाचगणी जणु माझ्या एकट्यासाठी हिरवा शालु लेवुन नटले होते. कोवळे उन, हवेतला गारवा, गवताचा व झाडांच्या वासाचा आसमंतात पसरलेला वास, याची मजा घेत मी त्या पॉइंटला जाऊन परतीच्या वाटेवर निघालो होतो. पाऊलवाटेवरच्या चिखलात तिची सायकल जरा अडखळत चालत होती.

मातीच्या पाऊलवाटा, त्यामुळे मला इकडे भरपुर चालायला आवडते. त्यामुळे निर्मनुष्य रस्ता, हिरवे गार जंगल, अप्रतीम धुंद हवा, कोवळे उन. धगळ्या कुडत्यामधुनही तिची कंबर छान बारीक दिसत होती व तिने घातलेल्या तंग ३/४ लांबीच्या किरमीजी टाईट्समधुन तिच्या नितंबाची पायाबरोबर होणारी वर खाली होणारी हालचाल मला साफ "खल्लास" करुन गेली.

Xxx marathi chat-8Xxx marathi chat-70Xxx marathi chat-68

My life is quiet normal though the hours are slightly shifted.

One thought on “Xxx marathi chat”